За ServizPro

Каквo отличава ServizPro от другите системи за управление на сервиз?

cloud
ServizPro се предлага като облачна услуга. Няма нужда да инсталирате допълнителен софтуер, нямате нужда от техническа поддръжка, няма нужда от сървъри и архивиране. За всичко това сме помислили ние.
ServizPro работи през интернет браузър на всякакъв компютър, смартфон и таблет, с каквато и да е операционна система.
cloud
cloud
ServizPro e лесен за ползване. Заложили сме на максимално опростен и удобен интерфейс, така че и обикновенни консултанти в магазините да могат да обслужат клиента и да направят нужната справка за статуса на ремонтна стока.
ServizPro e сигурен. Разполага със защита срещу неоторизиран достъп, както и със система за регистриране на събития. Това прави ServizPro максимално защитен срещу външни атаки..
cloud
cloud
ServizPro е многофункционален. С вградената си възможност за проследяване на сервизни случаи, изпращане на email и SMS напомняне, следене на изтичащи срокове, ServizPro се превръща в незаменимо средство при работа с рекламации.
ServizPro е с отлична цена. Единствената система в България, с която може да ползвате безплатно. Ако Вашият бизнес се нуждае от повече – ще разширим възможностите на системата срещу ниска месечна такса. Вижте повече за ценовото предимство, което осигуряваме тук.
cloud

ServizPro е онлайн програмна система, предназначена за автоматизиране дейността по приемане и удоволетворяване на рекламации на клиентите на фирмата. Предназначена е за  ползване от магазини и сервизи за техника, сервизни центрове за ремонт, магазини за стоки, свързани с възможност за връщане и  рекламации. Service + е особено подходяща за вериги от магазини и сервизи, като осигурява на мениджмънта възможност за контрол върху качеството на обслужване в цялата верига – от приемане на рекламацията до нейното ефективно изпълнение.

ServizPro е съобразена с всички изисквания на Закона за защита на потребителя като воденето на електронен регистър на рекламациите, следене на срокове за изтичане на рекламации, издаване на актове за удоволетворение на рекламациите и констативни протоколи.

Използването на ServizPro намалява и предотвратява риска от санкции от страна на Комисията за защита на потребителите, получени вследствие неспазване на процедурите на закона.

Кратка статистика за работата в сервиза

Функционалност на ServizPro

 • Води електронен регистър на рекламациите, съобразен с изискванията на Законa за защита на потребителя;
 • Води регистър на гаранционни и негаранционни ремонти и задачи поставени на сервиза;
 • Поддържа бази данни на клиенти и техните рекламации;
 • Следи за изтичащи срокове на рекламациите;
 • Подробни полета, описващи най-точно дадената рекламация ( име на клиента, телефон, е-майл, адрес, вид на стоката, марка, сериен номер, гаранционна, негаранционна и др.): снимки на стоката за констатации, съхраняване нa прикачени документи от външни сервизи;
 • Номенклатура на извършвани услуги от сервиза и ценоразпис;
 • Възможност за бързи справки по телефон или име, сериен номер на стоката. Могат да се извършват сложни комбинирани справки по всички характеристики на стоките;
 • Разпечатване на актове за удоволетворение на рекламации, констативни протоколи, протоколи за извършен сервиз, заедно с цени на извършените услуги;
 • История на действията със стоките и клиентите: дата и час на приемане, изпращане във външен сервиз, извършени действия със стоката и от кого, връщане от сервиз, обаждания на клиентите, изпратени SMS и email съобщения, издадени протоколи;
 • Изпращане на SMS и email за уведомление на клиента;
 • Използване на създадени от потребителя шаблони за протокол за извършени действия и протокол за плащане;
 • Експортиране на сервизните случаи във формати подходящи за Excel и Open Office;

Имаш въпрос? Попитай ни!

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефон

Относно

Вашето съобщение